Žil jsem Brno

Přiznávám – jen necelé čtyři hodiny, ale i to mi stačilo, ujasnit si názor. Okamžitý ale celistvý. Kdybych neprocestoval skrznaskrz Česko, a kdybych nenavštívil cca dvanáct set míst v Evropě, neodvážil bych se dělat jakékoliv závěry. Navíc jsem vyškolený urbanista a této odbornosti jsem se léta věnoval. Dovoluji si tedy tvrdit, že struktuře a podstatě Brna rozumím.

Porozumět městu ale neznamená, že ho musím hodnotit. Srovnávat ovšem mohu. Shodou okolností jsem se pár dnů před tím procházel po Plzni – obě města nesou jisté společné znaky. Ale zpět k moravské metropoli. Navštívil jsem ji několikrát, podrobně jsem si ji zažil v roce 1993, kdy jsem se v rámci našeho projektového ústavu účastnil veřejné urbanistické soutěže. Jejím obsahem bylo řešit prostor mezi historickým jádrem města a hlavním železničním nádražím, odsunutým přibližně o jeden kilometr jižním směrem. Pozoruhodné na tom je, že tehdy o nové poloze nádraží nikdo nepochyboval, ani s tím nepolemizoval – tedy, určitě ne většinově. Na rozdíl ode dneška…

Brněnské centrum, které působí poměrně velkoměstským dojmem, sousedí s prostorem, kde se nenachází skoro nic. Rozhodně ne rostlé město, tak jak je tomu v jiných případech. Nevznikla zde výstavná městská čtvrť, navazující plynule na historické jádro - zástavba, která by vyrostla jako důsledek expanze původně středověkého města v období průmyslové revoluce. Je to asi tak, jako kdyby v Hradci Králové po zrušení pevnosti nebylo zrealizováno nové „Gočárovo a Ulrichovo“ město. Místo toho se hned vedle brněnského historického jádra nachází průmyslová a dopravní zóna, „obohacená“ sem tam několika obytnými bloky. Mě to nijak neuráží, sám pocházím z někdejší pražské periferie. Nicméně – Brno je v tomto směru osudově limitováno ve svém rozvoji, a pokud se nenajde dostatečně silná vůle k revitalizaci, zůstane navždy jakýmsi polo-velkoměstem.

V historickém centru došlo k pronikavé přestavbě už za dob starého Rakouska, je to znát na každém kroku. Architektonicko-výtvarné ztvárnění staveb, vybudovaných v závěru devatenáctého a počátkem dvacátého století je kvalitní, mnohdy impozantní, a přiznejme si … plně v německém duchu. To je evidentní! Je známým a nezvratitelným faktem, že z Brna bylo vždy blíže do Vídně než do Prahy. Nejen kilometricky. V období po zbourání hradeb byl na jejich místě zrealizován pás parků s reprezentačními budovami – „Ring“, obdobně jako ve Vídni. K investiční expanzi došlo i v samotném středu města, kdy domy ve stylu secese a moderny nahradily své starší předchůdce na historických parcelách a podstatně zvedly výškovou hladinu zástavby.

Doba rozkvětu ale trvala příliš krátce, a po druhé světové válce nejenže nepokračovala, ale střed města zakonzervovala, a přidala mu jen minimální množství významnějších budov. Místo toho budoval socialistický stát obrovské ubytovny – sídliště pro „pracující“. Nacházíme se skoro už ve čtvrtině nového století, a brněnský střed vypadá téměř stejně jako před sto lety. Patřím k lidem, kteří vyznávají tradicionalismus, ale to neznamená, že bych nebyl schopen vstřebat novou zástavbu. Zejména v případě, že by byla navržena a zrealizována kvalitně. V případě Brna je ale vidět strnulost a zakonzervovanost. Zřejmě i neschopnost v rozhodování – jak naložit s prostorem, který má obrovský rozvojový potenciál.

Ještěže se na druhé straně centra zvedá ozeleněné návrší s hradem Špilberkem, to je podle mého soudu nejcennější a nejatraktivnější prostor brněnského vnitřního města. A když jsem na začátku zmínil Plzeň – tak tohle jí chybí, neboť vrch s hradem Radyní se nachází až několik kilometrů od středu města..

Závěrem si dovolím okomentovat jistou ukřivděnost obyvatel Brna vůči „Práglu“. Podle mě srovnávat Brno s Prahou je stejný nesmysl, jako srovnávat Prahu například s New Yorkem. Tedy – srovnávat můžeme, ale nedělejme z toho žádné závěry. Být Pražákem totiž rozhodně nemusí znamenat, že pociťuji ve vztahu k americké metropoli nějaký mindrák. Stejně jako směrem k Brnu nepociťuji žádnou nadřazenost, je to zkrátka jen “jiný město“.

Leden 2019