Urbanismus

Urbanismus považuji stále za „královskou disciplínu“ v architektonické tvorbě. Věnoval jsem se jí dlouhá léta jako zaměstnanec projektového ústavu, částečně pak i v soukromé projektové kanceláři. Jsem stále připraven zpracovávat urbanistické studie menších území - například detaily městských prostorů nebo zastavovací generely bytových či rodinných domů.