Provozní budova MEDER Electronic

Firma MEDER Electronic (nyní RELMAG electronics) vyrábí jazýčková relé, senzory a kontakty, které jsou nedílnou součástí celé řady elektrotechnických výrobků. Její nová budova se nachází v městské části Praha-Uhříněves. Na volném pozemku, určeném pro výstavbu lehkých výrobních provozů, vznikl tvarově i barevně zajímavý soliter, který architektonicky dominuje celému okolí. Díky spolupráci s ředitelem firmy vzniklo harmonické dílo jak z hlediska dispozičního uspořádání, tak z hlediska architektonického výrazu. Patrová vstupní část obsahuje administrativní a sociální prostory. V přízemním traktu jsou umístěny výrobní, skladové a technologické provozy podniku.