Areál stavební firmy Bláha

Stavba se nachází na okraji obce u silnice, vedoucí do Kralup n.Vlt. Dominantní vstupní administrativní budova se skládá ze dvou nestejně vysokých a vzájemně se prostupujících částí. Obvodový plášť vyšší třípodlažní části je obestavěn lícovým zdivem Klinker okrové barvy. Nižší, dvoupodlažní část proniká do sousední hmoty skrze fasádu zhotovenou ze strukturálního skla. Střecha je upravena do podoby obytné terasy.
Za kancelářskou budovou je situován sektor dílenských provozů a skladových budov.