Rodinné domy Praha 4

Dva individuelně řešené rodinné domy, se nacházejí na okraji vysokopodlažní zástavby. Tomu byl přizpůsoben architektonický vzhled obou staveb, které byly navrženy jako městské vily. Konstrukce, povrchové materiály i detaily byly řešeny shodně, zato dispoziční uspořádání je zcela rozdílné. V obou případech se sice jedná o nepodsklepené stavby, ale dvoupodlažní dům má hlavní obytné prostory v úrovni terénu, zatímco třípodlažní dům je má situovány v prvním patře.