Smuteční obřadní síň ve Vlašimi

Obřadní síň byla postavena v centrální části městského hřbitova, na místě staršího nevyhovujícího objektu. Je určena výhradně ke smutečním obřadům, doplňkové technické provozy se nacházejí v provozním objektu u vstupu.
Architektuře budovy dominuje prohnutá střecha s výrazným přesahem přes obvodové stěny, jejíž hřeben stoupá od vstupu do svého vrcholu nad obřadním místem. Nástup do síně je zdůrazněn předsazenou bránou, symbolizující Počátek, jako nezbytný kontrapunkt ke Konci, nacházejícím se uvnitř na obřadním místě.
Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými lepenými nosníky, přiznanými v interiéru a doplněnými dřevěnými palubkami. Obvodové zdivo je doplněno cihlovým obkladem Klinker. Brána, hlavní vstupy a katafalk jsou obloženy šedou žulou.