Radnice Praha 19 - Kbely

I. etapa: K nevyhovujícímu objektu ÚMČ z 50. let byla přistavěna střední vstupní a komunikační část a pravé křídlo v půdorysném tvaru „L“.
V půlkruhovém rizalitu nad vchodem je situována zasedací místnost, napravo od ní pak kancelář starosty.
II. etapa: Původní objekt ÚMČ byl přestavěn a architektonicky sjednocen s dříve realizovanou přístavbou. Obě části tak tvoří jednotný celek radnice.