Roztoky - Třešňovka

Na jihozápadním okraji Roztok u Prahy nad přírodní rezervací Tiché údolí bylo vystavěno 12 individuálně řešených rodinných domů. Díky porozumění stavebníků a prováděcí firmy byl realizován ojedinělý celek, kde je každý dům jiný. Přesto spolu s ostatními domy tvoří jednotný celek. Zvláštní pozornost si zaslouží použití lícového zdiva Klinker na soklech domů a na profilovaných římsách, které dávají těmto domům pečeť trvanlivosti a stálosti. Také další rozhodující materiály jsou ve shodě s celkovým charakterem objektů - betonová střešní krytina, dřevěné výplně otvorů, klempířské výrobky z mědi. Pozornost si zasluhuje též řešení vstupních částí domů, které rozšiřují veřejnou ulici o 15 - 20 metrů.